Sdělení

Rychlá sdělení školy Linecká

14.06
2021

Změny v nošení roušek

Od úterý 15. 6. byla vládou ČR zrušena povinnost žáků nosit ochranu dýchacích cest při výuce, a to po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, ve společných prostorách) povinnost nosit ochranu dýchacích cest zůstává. >

20.05
2021

Provoz školy od 24.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 24.5. se výuka vrací do "normálního" stavu - všechny třídy se budou vzdělávat prezenčně. I nadále však platí některá omezení - bližší informace včetně rozvrhů dále v článku >


Předchozí sdělení

AktuÁlnĚ

Co již proběhlo a co by vám nemělo uniknout.